Executive Committee

NameDesignationPhoneEmail
Dr Mani PaneruPresident0428-282-130mpaneru@hotmail.com
Rabin BartaulaSecretary0435-108-317rabinbartaula@gmail.com
Rajib KharelJoint Secretary0430-838-450rajibkharel@yahoo.com
Rija PradhanTreasurer0425-922-248rijapradhan@gmail.com
Rabin MainaliActing Vice President0421-074-400robine.ss@gmail.com
Bal K . BastolaMember0433-313-043bala_jhankri@hotmail.com
Chura Mani LamichaneMember0421-866-738churamanilc@yahoo.com
Dilli Ram ParajuliMember0424-884-022dilli_parajuli32@yahoo.com
Dipak BasnetMember0430-925-597dips.basnet@gmail.com
Yudhir ShahiMember0450-645-135Laxmi_1@hotmail.com
Ranjana SapkotaMember0423-249-405usharu259@gmail.com
Rustam MaskeyMember0421-238-359rustam.maskey@gmail.com
Sangita BistaMember0450-554-712sangita.bista7@gmail.com
Baikuntha DulalMemberdulalbaikuntha73@gmail.com
Sandesh KandelMember0404-923-675kandel@outlook.com
Gopal SapkotaMember0401-052-734davidsharma@gmail.com
Dipendra ChaundharyMember0452-337-398perth@experteducation.com.au
Yogednra PathakMember0433-033-463yrpathak1@gmail.com
Yadav SharmaAdvisor
Binay BhattaraiAdvisor
Dr Bishnu DevkotaAdvisor
Kedar RijalAdvisor
Ang Dawa SherpaAdvisor
Bhairab DhakalAdvisor dhakalprasad@gmail.com
Kamal Timilsina Auditor
Prakash GautamAuditor